IOGT-NTO föreningar i Sverige

I Sverige är IOGT-NTO föreningar verkligen ett etablerat och respekterat begrepp. Sedan 1970 verkar dessa föreningar för nykterhet och mot drogmissbruk, och har lyckats hjälpa många ut ur beroendet. Iogt och nto var ursprungligen två olika föreningar, som då slogs ihop till en enda och därav namnet. Den här verksamheten driver två folkhögskolor och ett behandligshem, förutom att den har ett stort antal lokaler runt om i landet. Här rör det sig om allt från samlingslokaler till kursgårdar och det handlar om i grund och botten om gemenskap och solidaritet. I Sverige har IOGT-NTO föreningar mer än 30000 medlemmar.Iogt-nto föreningar för nykterhet

 

IOGT-NTO föreningar blir en stöttesten

Allt tog sin början som godtemplarorden och både iogt och nto var förknippade med just dessa ordnar. När de slogs samman upphörde de att tillhöra dessa och blev en organisation. Alltsedan iogt-nto föreningar tog sin början har de varit en framåtsträvande, engagerad föreningstyp, som lyckats förnya sig tillräckligt för att hänga med ända in i våra dagar. Kännetecknande för IOGT-NTO föreningar är att de ofta vågar ta ställning och är beredda att betala priset för detta: 2008 uteslöts pingstpastorn Åke Green efter att ha predikat på ett diskutabelt sätt om homosexualitet, varpå flera tusen medlemmar lämnade föreningen. Kort därpå fick IOGT-NTO Ordfronts demokratipris just på grund av det ställningstagande som organisationen vågat sig på.

Det är ingen svår sak att starta upp IOGT-NTO föreningar, utan det finns ingående beskrivningar att få hos organisationen i fråga. För tillfället finns det runt 700 lokalföreningar i landet. Här skapas verksamheten individuellt efter medlemmarnas önskan. Oavsett om du vill söka bidrat, planera årsmöte eller skapa en ny förening så är den föreningsservice IOGT-NTO föreningar erbjuder åt intresserade en mycket välkomnande början. Viktigt är det att ha koll på föreningsstadgarna, så att det är klart vad det är medlemmarna och styrelsen ska hålla sig till.