Västra Ny – när många tillsammans är starka

I Västra Ny beslutade fem föreningar för att gå ihop och gemensamt investera i en lokal som blir byns och bygdens samlingspunkt. Det är Medevi Idrottsförening, Intresseföreningen Medevi Brunn, Västra Ny Hembygdsförening, Västra Ny Husmorsförening och IOGT-NTO som tagit steget till samarbete med målet att tillsammans kunna påverka mer än ensamma.

Det lilla samhället Västra Ny med rötter långt tillbaka

Västra Ny har funnits mycket länge. Till en början hade området namnet Motala Skog, och området är mycket träffande också huvudsakligen präglat av just skog. På ungefär 12-1300-talet så byggdes det en kyrka i området och det gavs ett första namn, nämligen antingen Nykörkio eller Nyokirkio, vilket det exakt var vet man än idag inte säkert. Kanske kallades orten olika av olika människor. 1885 propsade både Kyrkostämman och Kommunalstämman på att byn skulle kallas för det nuvarande namnet, och det har hållit i sig fram till idag.

Fastän marken i Västra ny inte var väl ägnad åt jordbruk, då den bestod av mager skogsmark, har envisa själar envetet fortsatt med just jordbruk. Västra Ny är en sammansvetsad byDetta har renderat sig och kombinationen av  boskapsskötsel, jordbruk och skogsbruk blev ett framgångsrik recept. Numera finns det inte många bönder kvar i byn med omnejd. Markerna arrenderas till några få jordbrukare för högra avkastning, och många mindre gårdar har satsat om på hästskötsel. Det finns någon enstaka mjölkproducerande gård kvar. I övrigt finns det en grundskola i byn och ett livs. Vad som är speciellt för denna ort är att föreningslivet är så starkt och engagerar så många människor. Detta skapar starka band mellan invånarna och säkrar ortens fortbestående för många år framöver.

Idag bor det mellan 1200-1500 människor i Västra ny. I slutet av 1800-talet hade byn 2100 invånare, men ungefär 800 personer emigrerade till Nordamerika under dessa svåra år. Många kom åter när det blivit bättre, och en del stannade kvar.